slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

VOOR ELKE DIENST INZETBAAR

U kunt ons inhuren voor verschillende diensten: van inzaaien en maaien tot draineren en egaliseren.

Onze werkzaamheden zijn:

• Verkavelingsprojecten voor de tuinbouw
• Div. graafwerkzaamheden d.m.v. laserbesturing
• Graven en dempen van sloten
• Draineren
• Egaliseren
• Kopeggen
• Frezen
• Spitten
• Woelen
• Walsen
• Bomen versnipperen
• Inzaaien en maaien
• Leveren en plaatsen van beschoeiingen
• Aanleg parkeerterreinen
• Leveren van grond, zand en repak
• Afvoeren grond, puin, hout en restafval
• Rijplaten en betonplaten leveren en aanleggen
• Leveren van PVC materialen
• Verwijderen en afvoeren van bagger / slib uit watersilo of bassin